วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2556

การเคียนเดือย

การเคียนเดือย
การเคียนเดือยนอกจากจะเป็นการเตรียมไก่ให้พร้อมก่อนลงสนามแล้ว การเคียนเดือยยังเป็นการป้องกันไม่ให้เดือยโค่นหรือเดือยหัก ขณะชน ส่วนวิธีการเคียนเดือยก็แล้วแต่ว่าไก่ตัวนั้นเดือยสั้นหรือเดือยยาว มือน้ำจะรู้เองว่าจะเคียนกี่รอบก็แล้วแต่ความเหมาะสม แต่โดยปกติแล้วไก่ที่เดือยสั้น มักจะไม่เคียนเดือย เพราะไก่ที่เดือยสั้น โอกาสที่เดือยจะโค่นหรือหักนั้นมีน้อยกว่าเดือยยาว
การเคียนเดือยเราจะเคียนรองโคนเดือย ส่วนการพันเดือยเราจะพันรอบเดือย การเคียนเดือยเราจะเคียนเพื่อป้องกันเดือยโค่นหรือเดือยหัก ส่วนการพันเดือยพันเพื่อป้องกันเดือยโผล่ ในการเคียนเดือยจะต้องไม่เคียนแน่นหรือหลวมจนเกินไป เพราะจะทำให้ไก่กังวลมากเกินไป นำไปถึงการไม่ตีไก่

ขอบคุณเวปไก่ชนดอดคอม